SAMPALOC LAKE
 • • Nasasakupan: Barangay IV-A, IV-C, V-A, Concepcion, San Lucas 1
  • Lawak: 99.21 Hectares
  • Lalim: 27 Meters
  • Yamang Lawa: Dalag, Hito, Tilapia,Gurami, Hipon, Ayungin, Dulong, Big Head, Karpa, Bitoo, Kuhol
  • Atrakson: Ang Lawa ng Sampalok, Sampalok Lake Mini Parks, Museo ng San Pablo, Doña Leonila Park, Hagdang Bato, Bonifacio Monument, Trese Martirez Monument
  • Mga Akomodasyon: Ang Tahanan ni Aling Meding Hotel & Restaurant, Lake City Hotel
  • Tourist Arrivals: January 2019 – 72,134 | February 2019 – 14,863 | March 2019 – 16,027

 • CALIBATO
 • • Nasasakupan: Barangay Sto. Angel
  • Lawak: 27.18 Hectares
  • Lalim: 135 Meters (pinakamalalim sa 7 lawa)
  • Yamang Lawa: Dalag, Tilapia,Gurami, Hipon, Ayungin, Karpa, Bitoo, Kuhol, Big Head
  • Atrakson: Ang Lawa ng Kalibato
  • Tourist Arrivals: January 2019 – 47 | February 2019 – 239 | March 2019 - 74

 • BUNOT
 • • Nasasakupan: Barangay Concepcion
  • Lawak: 38.16 Hectares
  • Lalim: 23 Meters
  • Yamang Lawa: Dalag, Tilapia,Gurami, Hipon, Ayungin, Karpa, Bitoo, Kuhol
  • Atrakson: Ang Lawa ng Bunot
  • Mga Akomodasyon/Kainan: Cusina de Sabang 602, Bunot Lake Resort, Villa Muñoz Resort, Crisolaido’s Motorist Inn, NM Travellers Inn
  • Tourist Arrivals: January 2019 – 1,824 | February 2019 – 2,358 | March 2019 – 2,160

 • MOHICAP
 • • Nasasakupan: Barangay San Buenaventura
  • Lawak: 20.49 Hectares
  • Lalim: 27 Meters
  • Yamang Lawa: Dalag, Tilapia,Gurami, Hipon, Ayungin, Karpa, Bitoo, Kuhol
  • Atrakson: Ang Lawa ng Muhikap, Boat Rafting with food service
  • Mga Akomodasyon/Kainan: Star Lake Resort & Hotel
  • Tourist Arrivals: January 2019 – 101 | February 2019 – 508 | March 2019 - 240

 • PALAKPAKIN
 • • Nasasakupan: Barangay San Lorenzo, San Buenaventura, Dolores
  • Lawak: 54.39 Hectares
  • Lalim: 7.5 Meters
  • Yamang Lawa: Dalag, Tilapia,Gurami, Hipon, Ayungin, Karpa, Bitoo, Kuhol, Aquarium Fish
  • Atraksyon: Ang Lawa ng Palakpakin
  • Tourist Arrivals: January 2019 – 26 | February 2019 – 246 | March 2019 - 53

 • PANDIN
 • • Nasasakupan: Barangay Sto. Angel, San Lorenzo
  • Lawak: 23.54 Hectares
  • Lalim: 63 Meters
  • Yamang Lawa: Dalag, Tilapia,Gurami, Hipon, Ayungin, Karpa, Bitoo, Kuhol, Hito
  • Atraksyon: Ang Lawa ng Pandin, Boat Rafting with food Services
  • Tourist Arrivals: January 2019 – 2,647 | February 2019 – 2,905 | March 2019 – 5,651

 • YAMBO
 • • Nasasakupan: Barangay Sto. Angel, San Lorenzo
  • Lawak: 36 Hectares
  • Lalim: 40 Meters
  • Yamang Lawa: Dalag, Tilapia,Gurami, Hipon, Ayungin, Karpa, Bitoo, Kuhol, Bakuli
  • Atraksyon: Ang Lawa ng Yambo, Boat Rafting with food services
  • Tourist Arrivals: January 2019 – 857 | February 2019 – 1,057 | March 2019 – 2,377

 • San Pablo City